Bestuursleden gezocht Dorpsraad Zwartewaal (voor meer informatie zie knop "stichting-bestuur")

THEEMSWEG TRACE

De Dorpsraad is vanaf de start nauw betrokken bij het tracé dat eind 2021 in gebruik is genomen. In 2022 worden geluidsmetingen gedaan die representatief zijn voor de bewoners van Zwartewaal.
Eén bij de parkeerplaats achter de De Gaffelaar  (waar de vorige ook stond) Eén vlakbij het Theemswegtracé, om het geluid van de treinen zelf goed te kunnen meten. 
I.v.m. de overlast van de aanleg van het Theemswegtracé sponsort VolkerRail de aanleg van een bloemenveld in Zwartewaal i.s.m. IVN Natuureducatie bij het parkje tussen de Hellehoek en Wilhelminalaan.

Op het symbool bovenaan vindt u meer informatie.Hieronder vindt u de link naar een verslag  over de geluids isolatie.

Theemsweg%20rapport.pdf 

Theemsweg presentatie.ppt

PLAS VAN HEENVLIET

De Dorpsraad houdt in de gaten in hoeverre dit nieuwe recreatiegebied veilig wordt ontwikkeld. Verwachte oplevering 2022/2025.

Op de website van de gemeente Brielle vindt u meer informatie over dit dossier. In de zoekbalk "Plas van Heenvliet" typen levert diverse 'hits' op.

Brief voortgang herinrichting Plas van Heenvliet.  

Klik op het symbool boven deze tekst voor de site van Brielle.


BLOEMVELD
Op 30 juni 2022 zal i.s.m. met IVN Natuureducatie en de Dorpsraad voor leerlingen van OBS 't Want een leeractiviteit plaatsvinden over het belang van dit initiatief voor de natuur.
informatiebrief gem. Brielle

WZH MAASDIJK

Op dit moment is het project “Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer” in uitvoering.
Een aantal locaties zijn al afgerond.

Diverse locaties waaronder de Maasdijk worden hiervoor tijdelijk geheel afgesloten. Planning werkzaamheden

De aannemer, GKB-groep uit Barendrecht heeft Gerrie de Jong als directievoerder op dit project en zal het werk buiten begeleiden.
Bij het betreden van een aantal percelen zullen de desbetreffende (aangrenzende) eigenaren, pachters of beheerders minimaal 14 dagen voor start werkzaamheden worden geïnformeerd.

Een voorlopige PLANNING staat vermeld op deze website op pagina " PROJECTEN"

       Laatste kwartaal 2022 is de ALGEMENE VERGADERING

DORPSRAAD ZWARTEWAAL